Groot nieuws: wij gaan overstag met portfolio leren

van de directie

Dit is een belangrijk bericht: Het Koggeschip stapt over op portfolio leren. Wat dat is en hoe we dat gaan doen leest u hieronder. We gaan daarbij werken met de software Rapportfolio. Het bijpassende filmpje is hierboven te zien.

 

Met het introduceren van het portfolio leren maken wij een grote omslag in ons denken en handelen op Het Koggeschip. We doen dit hand in hand met ‘het nieuwe meten van resultaten’ volgens Cito 4 (https://www.hetkoggeschip.nl/nw-33144-7-3994389/nieuws/cito_4.html?page=0). We zullen daarbij niet meer alleen kijken naar welke cijfers een kind haalt (of niet haalt) maar vooral of en hoe een kind groeit ten opzichte van zichzelf. 

 

In een portfolio spreken we samen met het kind af waar het kind aan werkt en maken we zichtbaar waar aan gewerkt is. We evalueren in die gesprekken ook hoe dat is gegaan in de afgelopen periode.

 

Tijdens het leren en ontwikkelen verzamelt het kind de voortgang die hij/zij maakt in het portfolio. Dat kunnen teken/ knutselwerkjes zijn maar bijvoorbeeld ook leerdoelen voor rekenen of taal. We nemen daarbij ook de resultaten mee uit Cito 4 en bijvoorbeeld Snappet en Zien. Het kind wordt dus beter betrokken bij zijn/ haar eigen leerproces en denkt en praat mee over de eigen ontwikkeling. Om dat proces in goede banen te leiden heeft het kind portfolio gesprekjes met de leerkracht en soms de onderwijsassistent. Dat zijn coachende gesprekken waarbij gezamenlijk de resultaten worden geëvalueerd en nieuwe doelen in samenspraak worden afgesproken.

 

Koggeschip kinderen praten straks dus veel meer mee over hun eigen ontwikkeling en door inzicht in die ontwikkeling worden zij steeds meer van binnenuit gemotiveerd om daarin te groeien. Met deze andere manier van werken zullen ook de rapportgesprekken veranderen.

 

Rapportgesprekken

De rapportgesprekken zullen gaan veranderen. Het wordt niet meer een gesprek tussen leerkracht en ouders over het kind op basis van een paar cijfers ééns in het halfjaar. In plaats daarvan zal het een gesprek zijn tussen kind, ouders en leerkracht waarbij het portfolio door het kind ‘gepresenteerd’ wordt aan ouders. De leerkracht is er bij om dat gesprek te begeleiden.

 

Rapportfolio: een online portfolio

Enkelzijdige rapportgesprekken tussen leerkracht en ouders zijn dus bijna verleden tijd op Het Koggeschip. Wij werken graag aan het versterken van de gouden driehoek: kind, ouders, school. We vinden transparantie daarbij belangrijk. Dat betekent ook dat u altijd goed op de hoogte bent van wat er speelt.
 

Daarom gaan we dit jaar het softwarepakket Rapportfolio ingebruiknemen. Dat gaat niet in één keer maar stap-voor-stap zodat wij daar samen gaandeweg in kunnen groeien. Volgend jaar hebben we dan een goed en op onze school afgestemd systeem dat mooi werkt. De makers van Rapportfolio helpen ons daarbij. Graag verwijs ik naar het filmpje van Rapportfolio.

 

31 maart: Kick-off

Donderdag 31 maart van 18:30-20:00 uur vieren wij de kick-off van het nieuwe werken met Portfolio’s. We gaan er een leuke en gezellige inloopavond van maken waar ouder en kinderen zijn uitgenodigd in de school. Kinderen laten zien waar zij aan werken en met elkaar vieren wij dit nieuwe startpunt en het weer kunnen samenzijn.

 

Dit is ook weer een grote en positieve stap die wij maken als basisschool naar onderwijs waarin het kind centraal staat en er vanuit het systeem meer ruimte is voor optimale communicatie tussen kind, school en ouders. Uitdagingen zijn er ook. We introduceren iets nieuws en dat zal niet op alle punten meteen goed lopen. We vragen daarin uw begrip en opbouwende feedback (https://www.hetkoggeschip.nl/nw-33144-7-3960166/nieuws/klankbordgroep.html?page=0).