Op onze school hebben wij een continurooster:

Alle kinderen gaan dagelijks van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school.