Sinds schooljaar 2015-2016 is er op Het Koggeschip een Columbusklas. Hier krijgen leerlingen een programma aangeboden dat ruimte biedt om talenten van intelligente en begaafde leerlingen verder te ontwikkelen. 

We maken gebruik van Acadin, Kant en Klaar+Plus map en andere projectmatige onderwerpen die ons bijvoorbeeld van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen of het bedrijfsleven aangeleverd worden. De kinderen wordt geleerd de projecten op een stapsgewijze manier te benaderen. Het zogenaamde TASC-model. 

TASC-model
Het TASC-model gaat uit van acht opeenvolgende fasen waarbij zowel werkvoorbereiding, uitvoering als evaluatie een natuurlijk onderdeel van het werkproces vormen. In deze experimentele fasen wordt een sterke sociale context aangeboden waarbij kinderen met en van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Zo wordt het reflecteren op het eigenleren gestimuleerd. 

Selectie
De kinderen worden geselecteerd door onze vastgestelde eisen die zijn te lezen in het werkplan 'Columbusklas'. De geselecteerde kinderen werken één keer per week onder begeleiding van een Plusklasleerkracht aan de projecten. 

Er is regelmatig contact met de ouders en leerkachten over het werk van de Columbusklas.