De Missie en Visie van Het Koggeschip

Missie - waar staan we voor

 

                                      ‘Ieder kind heeft recht op goed onderwijs passend in de tijd waarin het opgroeit,

                                                   zodat hij/zij vol zelfvertrouwen als mens en volwaardig burger

                                                                       kan deelnemen aan de maatschappij.’

 

Wij staan aan het roer van Het Koggeschip en willen zorgdragen voor de vier pijlers van onze visie: 

 • Jij bent aan zet: 
  • Bij ons op school heb je een rol in je eigen ontwikkeling;
  • Wij leren kinderen zelfstandig te zijn en verantwoorde keuzes te maken;
  • Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen;
 • Jij zorgt voor de ander: 
  • Wij vinden het belangrijk dat iedereen er is voor de ander en de ander versterkt;
  • Wij hechten veel waarde aan harmonie. Iedereen hoort erbij en wordt gewaardeerd; 
 • Jij bent creatief: 
  • Wij geloven dat ieder kind creatief is en vindingrijk;
  • Wij vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft origineel en innovatief te zijn en in staat is zijn/haar verbeeldingskracht te gebruiken;
 • Jij werkt samen met de ander: 
  • Wij geloven dat samenwerken onszelf en de ander versterkt;

De sfeer waarin een kind opgroeit is van belang voor de algemene ontwikkeling. De school streeft ernaar de kinderen zich thuis te laten voelen in een veilige omgeving. Hierbij is ook van belang dat de kinderen weten hoe zij met elkaar en met de gevoelens van anderen om moeten gaan. 

Een van onze uitgangspunten is dat kinderen zich ontwikkelen door samenwerking: samen spelen, samen delen, samen werken en samenleven. 

 

Visie - waar gaan we voor

Pedagogisch klimaat

 • In ons pedagogisch klimaat accepteren wij elkaar, houden we ons aan duidelijke afspraken en regels, en daardoor voelen we ons veilig en gaan we met plezier naar school.
 • Als team hebben wij aandacht voor, interesse in en stralen wij positiviteit uit naar leerlingen, ouders en elkaar

Didaktisch handelen

 • In ons leren stellen wij duidelijke doelen, rekening houdend met verschillende leerstijlen en verschillende leerniveaus. Dat vergroot de betrokkenheid en het plezier bij leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij werken met het directe instructiemodel en werken op drie niveaus.
 • In ons samenwerken zijn we verantwoordelijk voor het bereiken van doelen. We informeren elkaar d.m.v. een open, onbevooroordeelde en eerlijke communicatie.

Leerlingenondersteuning

 • Wij bieden iedere leerling passend onderwijs, zolang dat binnen onze mogelijkheden ligt.
 • Wij werken continu aan het verbeteren van onze mogelijkheden.
 • Zo nodig begeleiden wij leerlingen naar een passend alternatief.

Aanbod

 • In ons aanbod zijn wij gericht op het realiseren van de kerndoelen.
 • In ons aanbod zijn we gericht op het zelfstandig en verantwoordelijk maken van leerlingen.
 • Ons aanbod is toekomstgericht.
 • Wij vinden het van belang dat we onze leerlingen op elkaar betrokken, maatschappelijk vaardig en sociaal competent maken.

Opbrengsten

 • We stellen hoge verwachtingen aan onze leerlingen en gaan er vanuit dat we daarmee voor onze leerlingen de meest optimale opbrengsten genereren. Deze liggen in ieder geval op het niveau van de gemiddelde school.

Kwaliteitszorg

 • Wij analyseren en evalueren regelmatig de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen wij zowel intern als met ouders en leerlingen.
 • Wij zien ouders als pedagogische partners die vanuit hun eigen rol bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs aan hun eigen kinderen.