De oudercommissie helpt school bij het organiseren en uitvoeren van een aantal taken op het Koggeschip. Tijdens de jaarvergadering van de OC in oktober verandert de samenstelling van de commissie, omdat er jaarlijks twee of drie leden aftreden en niet herkiesbaar zijn.

Naast de oudercommissie stellen wij extra hulp altijd op prijs.